Školenia

Školenia

08-11-2015
Pripravujeme školenia pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov o novom zákone o ver. obstarávaní, účinnom od apríla 2016. Pre viac informácií nás sledujte, resp. kontaktujte.