Naše služby


Náš tím, spoločne s našimi partnermi, predstavuje širokospektrálny prierez možností, schopností a skúseností. 

V prvom rade sa špecializujeme na oblasť verejného obstarávania, čo zahŕňa najmä, ale nie výlučne:

  • odborné poradenstvo obstarávateľským inštitúciám (ministerstvá, ich rozpočtové a príspevkové organizácie, prirodzené monopoly),
  • realizácia verejných obstarávaní na kľúč pre všetky permanentné obstarávateľské inštitúcie, ako aj pre prijímateľov eurofondov (§ 7 zákona o verejnom obstarávaní),
  • komplexne odborné poradenstvo pre záujemcov a uchádzačov vo verejnom obstarávaní, vrátane revíznych postupov (žiadosti o nápravu, námietky, odvolania),
  • školenia pre obstarávateľské inštitúcie a pre uchádzačov - kolektívne, ako aj individuálne (zamestnanci, poverení riadením postupov v obstarávaní a tí, ktorí sa za spoločnosť uchádzajú vo verejných zákazkách),
  • ostatné úkony po dohode s klientmi.

Naša spoločnosť zároveň pôsobí v oblasti vydavateľskej činnosti - grafická práca, príprava layoutu a samotná tlač periodík alebo jednorazových tlačovín. V neposlednom rade sa venujeme faktoringu, forfaitingu a správe pohľadávok, vrátane tých, ktoré sa nachádzajú v konkurznom alebo reštrukturalizačnom konaní.

V prípade Vášho záujmu nás neváhajte kontaktovať.