Kontaktné informácie


SmartinG, s.r.o. 

Jamnického 12 
Bratislava 841 05

JUDr. Martin BORŽÍK, LL.M. 
výkonný riaditeľ a konateľ 


tel:
0915 995 846

e-mail: info zavinac smarting.sk

IČO: 47752661 
DIČ: 2024082005 
IČ DPH: SK2024082005

Registrácia: OS BA I, odd. Sro, vl. č. 98544/B 
bankové spojenie: Fio banka, a.s.
č. účtu (IBAN): SK6683300000002001121321
SWIFT kód: FIOZSKBAXXX